Skip to content

Versija: 2021.gada 29. jūnijs

 

PROGRAMMAS “NEATKARĪGAIS INVESTORS” NOTEIKUMI

 

 1. Pakalpojumu sniedzējs Crosshill Global Solutions SIA (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs), reģ. nr. 45403058991, juridiskā un faktiskā adrese Kapseļu iela 4a-11, Rīga, LV-1046, Latvija, e-pasts info@tomskreicbergs.lv, tālr. 28 812 712, sniedz Lietotājam maksas Pakalpojumu – programmu “Neatkarīgais investors” (turpmāk – Programma).
 2. Programma ietver:
  • piekļuvi izglītojošiem videomateriāliem, prezentācijām, parauga portfeļiem, Excel un citiem izglītojošiem materiāliem par ieguldīšanas tēmu atbilstoši aprakstam lapā, kurā tiek veikta Programmas apmaksa (piekļuve šiem materiāliem tiek nodrošināta pakāpeniski 7 nedēļu meistarklases laikā);
  • augstāk aprakstīto materiālu atjauninājumus gadījumos, kad Programmā iekļautā informācija ir būtiski novecojusi (ne retāk kā reizi gadā līdz 1.martam);
  • trenera atbalstu;
  • dalību pasākumu kopumā ar nosaukumu “Neatkarīgo investoru apvienība”;
  • dalību pasākumu kopumā ar nosaukumu “Tirgus svārstību centrs”;
  • citus pakalpojumus, ja tie norādīti Programmas pārdošanas lapā (lapā, kurā Lietotājs veic Programmas dalības apmaksu).
 3. Dalības apmaksa nodrošina piekļuvi Programmai vienam dalībniekam un ar to vienā mājsaimniecībā dzīvojošajām personām. Uzzināt par apjoma atlaidēm uzņēmumiem un dalībnieku grupām var, rakstot uz info@tomskreicbergs.lv.
  • Dalīšanās ar piekļuves informāciju ar citām personām nav pieļaujama. Ja tiks konstatēts, ka Programmas Lietotājs ir dalījies ar piekļuves informāciju ar trešajām personām, Pakalpojumu sniedzējs nekavējoties pārtrauks Lietotājam Pakalpojumu sniegšanu bez iemaksātās summas par Pakalpojumu atgriešanas, kā arī izskatīs iespēju piedzīt no Lietotāja radušos tiešos zaudējumus.
 4. Programma ietver divus dalības līmeņus ar atšķirīgu dalības maksu – Pilnais komplekts un Pamata komplekts. Pilnais komplekts nodrošina pieeju Programmai 5 gadu garumā no apmaksas dienas. Pamata komplekts nodrošina pieeju 1 gada garumā no apmaksas dienas.
 1. Programma ir tikai izglītojošas dabas. Ne izglītojošie materiāli, ne trenera atbalsts, ne citas Programmas sastāvdaļas neietver individuālās finanšu konsultācijas, ieguldījumu rekomendācijas vai nodokļu konsultācijas. Pakalpojumu sniedzējs nekādā gadījumā nesniedz Pakalpojumu Lietotājiem individuālas rekomendācijas, kur, kad un kā ieguldīt līdzekļus.
 • Programmas Lietotāji tiek informēti, ka ieguldīšana saistās ar zaudējumu risku. Visa atbildība par konkrētiem ieguldījumu vai nodokļu lēmumiem paliek Programmas dalībnieku pusē.
 • Pakalpojumu sniedzējs veido Programmu, balstoties uz labāko Pakalpojumu sniedzējam pieejamo informāciju, un nodrošina, ka Programmas saturu izstrādā savā jomā pieredzējuši speciālisti. Kā izglītojošu pakalpojumu sniedzējs Pakalpojumu sniedzējs nesniedz nekāda veida garantijas attiecībā uz Programmā iekļautās informācijas, materiālu vai rīku pareizumu, pilnīgumu vai uzticamību un neuzņemas nekādu atbildību par lēmumiem, kas tiek pieņemti, balstoties uz Programmas saturu, tai skaitā neuzņemas nekādu atbildību par iespējamiem zaudējumiem, ko varētu ciest Programmas Lietotājs, balstoties uz Programmas saturu.
 • Jebkādas Programmā iekļautās nākotnes prognozes ir tikai minējumi par iespējamiem attīstības scenārijam, kuri var nerealizēties. Jebkuras atsauces uz pagātnes rezultātiem nedrīkst tikt izmantotas kā pamats, lai pieņemtu, ka nākotnē rezultāti būs līdzīgi.
 • Programmā iekļautās Excel sagataves nav profesionāla ieguldīšanas programmatūra – tās ir tikai izglītojošas sagataves, kas palīdz Lietotājam labāk izprast ar ieguldīšanu un finansēm saistītos jautājumus, tādēļ Lietotāji, pieņemot lēmumus saistībā ar ieguldīšanu un finansēm, nedrīkst paļauties uz Excel sagatavēm.
 • Pakalpojumu sniedzējs nesniedz nekāda veida garantijas par Programmas ietvaros recenzēto brokeru izdevīgumu vai drošību.
 • Pakalpojumu sniedzējs nereklamē nevienu finanšu tirgus dalībnieku, finanšu pakalpojumu sniedzēju vai konkrētu ieguldījumu un nav ar tiem saistīts.
 • Konkrētu ieguldījumu produktu iekļaušana Programmas izglītojošajās atlasēs, parauga portfeļos vai citos materiālos nav individuāla ieguldīšanas rekomendācija un nenozīmē, ka šie ieguldījumu produkti ir piemēroti Programmas Lietotāja individuālajā situācijā. Pakalpojumu sniedzējs nesniedz nekādas garantijas par atlasēs, parauga portfeļos vai citos materiālos iekļautajiem ieguldījumu produktiem vai to rezultātiem.
 1. Dalība Programmas ietvaros rīkotajos forumos, zvanos, video zvanos un / vai klātienes pasākumos tiks rūpīgi moderēta. Lietotājiem jāievēro pieklājības un ētikas normas; netiks pieļauta klaja komerciālu pakalpojumu reklāma citiem Programmas lietotājiem.
 2. Programmas ietvaros iekļautais trenera atbalsts ir paredzēts viena Lietotāja – ilgtermiņa ieguldītāja – personīgajām vajadzībām. Netiks sniegts atbalsts aktīvai īstermiņa tirdzniecībai ar vērtspapīriem. Atbalsts ir pieejams saprātīgos apmēros un pārmērīgs pieprasījumu skaits var tikt atteikts. Pakalpojumu sniedzējs nevar nodrošināt, ka trenera atbalstu sniegs tieši konkrēts Programmas Lietotāja izvēlētais treneris.
 3. Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības, brīdinot 3 (trīs) mēnešus iepriekš, pārtraukt visu vai daļu no Programmā iekļauto pakalpojumu sniegšanu konkrētam Programmas Lietotājam, šādā gadījumā atmaksājot Programmas Lietotājam šādu proporciju no kopējās dalības maksas, ko ir samaksājis konkrētais Programmas Lietotājs (bet kopsummā ne vairāk par 100 % no samaksātās dalības maksas):
Pakalpojums Proporcija no Programma cenas, kas tiek atmaksāta, ja Pakalpojums tiek pārtraukts pirms termiņa (bet kopsummā ne vairāk par 100 %)
Piekļuve izglītojošiem videomateriāliem, prezentācijām, parauga portfeļiem, Excel un citiem izglītojošiem materiāliem par ieguldīšanas tēmu atbilstoši aprakstam Programmas pārdošanas lapā

 

līdz 100 % (proporcionāli Programmas Lietotāja neizmantotām dienām)
Trenera atbalsts līdz 40 % (proporcionāli neizmantotām dienām)
Dalība “Neatkarīgo investoru apvienības” un “Tirgus svārstību centra” pasākumu kopumos līdz 40 % (proporcionāli neizmantotām dienām)
Atjauninājumi reizi gadā līdz 40 % (proporcionāli neizmantotām dienām)